กรมศุลกากรชี้แจงนำเข้า “หน้ากากอนามัย” ไม่เสียภาษี

ซื้อขายหน้ากากอนามัย

กรมศุลกากรชี้แจงข่าวเก็บภาษีนำเข้าหน้ากากอนามัยจากต่างประเทศ ไม่เป็นความจริง ย้ำการนำเข้าหน้ากากอนามัยทั้งแบบกันฝุ่น-กันไวรัส ไม่เสียภาษี แต่หากลักลอบหิ้วเข้ามาขายเสี่ยงถูกเรียกตรวจสอบ หลังมีความต้องการซื้อหน้ากากอนามัยและมีการนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น

วันนี้ (30 ม.ค.2563) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า ขณะนี้พบการส่งต่อข้อมูลทางโซเชียลมีเดียว่าต้องเสียภาษีนำเข้าหน้ากากอนามัยนั้น กรมศุลกากรขอชี้แจงว่า เป็นข้อมูลเก่าของปีที่แล้ว

แต่ปัจจุบันการนำเข้าหน้ากากอนามัย ทั้งประเภทป้องกันฝุ่น ไวรัส ล้วนได้รับการยกเว้นภาษีอากรนำเข้า เช่นเดียวกับ หน้ากากชนิด N95 ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า แต่ยังต้องขอใบอนุญาตรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) เพราะถือเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งกรมศุลกากรพร้อมอำนวยความสะดวกในการนำเข้าหน้ากากอนามัยอย่างเต็มที่ เพราะเข้าใจถึงสถานการณ์และความต้องการของประชาชน

ส่วนการหิ้วหน้ากากอนามัยจากต่างประเทศ แล้วโดยสารผ่านท่าอากาศยานนั้น กรมศุลกากรยังคงยึดแนวปฏิบัติเดิม ได้แก่ การนำเข้าของใช้ติดตัว ต้องไม่ใช่เพื่อการเชิงพาณิชย์ และมูลค่าสินค้าต้องไม่เกิน 20,000 บาท แต่หากตรวจสอบพบการหิ้วหน้ากากอนามัยจากต่างประเทศ แล้วโพสต์ขายออนไลน์ จะถูกติดตามให้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมเตรียมเปิดตัวเครื่องเอ็กซ์เรย์แบบคร่อมสายพานกระเป๋า จำนวน 23 เครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อลดปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และสินค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศ ภายในเดือน ก.พ.2563

ทั้งนี้ กรมศุลกากรเชิญชวนให้ประชาชนสามารถเพิ่มเพื่อน “Mr.Arkorn” ซึ่งเป็นแชทบอท ให้บริการข้อมูลศุลกากร พิกัดภาษี และปัญหาข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับพิธีศุลกากร เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง

https://news.thaipbs.or.th/content/288483

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *